Patara Sila-on

ความเป็นมา

          Patara Local Cuisine (ร้านภัทรา โลเคิล ควีซีน) เกิดขึ้นจากการส่งไม้ต่อการบริหารสู่ลูก-หลาน ให้บริหารผ่านแนวคิดที่ยังคงความเป็นไทย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้ารุ่นเก่าและใหม่ ทั้งไทยและเทศ โดยได้ คุณแพน พิมอาภา ไรวา ที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหารไทยและอินเตอร์ แห่งร้าน Patio มาช่วยดูแลการพัฒนาอาหารแต่ละเมนู เพื่อชูเมนูอาหารไทยพื้นบ้าน รสชาติจัดจ้าน ถ่ายทอดวัฒธรรมอาหารไทยอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีเมนูขนม เบเกอรี่และเครื่องดื่ม ที่ได้คุณจอม วิสาขา ไรวา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ร้าน Vanilla ที่ใส่ใจคัดสรรขนม และเครื่องดื่มหลากหลายที่มาจากวัตถุดิบออแกนิคล้วนๆ เพื่อให้ลูกค้าได้อร่อย อย่างปลอดภัย โดยที่ร้านภัทรา โลเคิล ควีซีน มีคุณเกษสุดา ไรวา ช่วยดูเรื่องการตกแต่งร้านและสวนให้ลูกค้าได้ความรู้สึกใกล้ชิดธรรมชาติ ในบรรยากาศที่สื่อถึงวัฒนธรรมไทยพื้นบ้าน อีกทั้งคุณภัทรา ศิลาอ่อน ดูด้านบริหารร้านและภาพลักษณ์โดยรวมของร้าน ภายใต้แนวคิดการบริหารของคนรุ่นใหม่ที่จะทำให้อาหารไทยพื้นบ้านของร้านภัทรา โลเคิล ควีซีน เข้าไปอยู่ในใจทุกคน เพื่อสืบสานร้านอาหารไทยให้เป็นที่กล่าวขานของคนไทยและดังไกลไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันร้านอาหารไทยภัทรา มี 8 สาขาใน 3 ประเทศได้แก่ประเทศไทย อังกฤษ และออสเตรีย

 

Patara Sila-on